O firmie

Historia firmy

Firma „Sanitrans” została założona w roku 1988 w Bydgoszczy.

Dziś P.U.K. Sanitrans Sp. z o.o. jest firmą z całkowicie polskim i własnym kapitałem. Prawie 30-letni okres funkcjonowania na rynku dał nam ogromne doświadczenie w zakresie transportu odpadów. Siedziba firmy zlokalizowana jest na własnym terenie w Białych Błotach, gdzie unowocześniany i rozbudowywany jest park maszynowy. Systematycznie wymieniane są wszystkie jednostki transportowe, aby oferta usług stawała się coraz pełniejsza.

 

Certyfikaty

Referencje

„Niniejszym oświadczamy, że firma P.U.H. Sanitrans Ryszard Wolski z siedzibą w Białych Błotach, ul. Przemysłowa 12, świadczy usługi dla naszej firmy na terenie budowy Sklepu IKEA w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 w zakresie wywozu odpadów budowlanych od grudnia 2014 roku. Stwierdzamy, że zlecone przez nas prace realizowane są w sposób nie budzący zastrzeżeń, terminowo, zgodnie z zamówieniem. Nasza dotychczasowa współpraca z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Sanitrans – Ryszard Wolski pozwala nam stwierdzić, iż jest odpowiedzialnym partnerem.”

- Radosław Slesar, Budimex

„Niniejszym oświadczamy, że firma P.U.H. „Sanitrans” Ryszard Wolski z siedzibą w Białych Błotach, ul. Przemysłowa 12, obsługuje zakład w Bydgoszczy (Oddział Detergentów i Kosmetyków) w zakresie transportu zużytych wód technologicznych od 2002 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo „Sanitrans” realizowało bieżące zlecenia terminowo, z zachowaniem zasad BHP i wymogów ochrony środowiska. W sposób elastyczny reagowało na zmieniające się potrzeby zakładu. Komunikatywność, otwartość na dostosowanie się do wysokich wymagań Unilever – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pracy i środowiska — a także rosnące w trakcie współpracy kwalifikacje, kompetencje oraz profesjonalizm to cechy wyróżniające pracowników P.U.H. „Sanitrans”. Polecamy P.U.H. „Sanitrans” jako godnego zaufania partnera w realizacji zadań związanych z obsługa firm w zakresie usług transportowych.”

- Jerzy Ciucias, Unilever Polska S.A.

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że współpracuje z P.U.K. Sanitrans Sp. z o. o., a usługi wykonywane przez firmę są zgodnie z ustalanym terminem i należytą starannością. Sanitrans wykonuje dla nas usługi w zakresie wywozu odpadów budowlanych na terenie Bydgoszczy. Polecamy P.U.K. Sanitrans Sp. z o. o. jako godnego zaufania partnera w realizacji zadań związanych z obsługą firm budowlanych w zakresie wywozu odpadów budowlanych/poremontowych.”

- Marian Kłoda, Prezes Zarządu P.W. "Lech" Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANITRANS” – R. Wolski od kilkunastu lat współpracuje z „ADM” Sp. z o.o. realizując usługi związane z utrzymaniem czystości. Są to przede wszystkim usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, a także odbiór nieczystości nietypowych wielkogabarytowych. Wartość usług wynikająca z ostatnio zawartej umowy z firmą „SANITRANS” wynosiła 385 987,68 zł. Usługi wykonywane są zawsze zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz w umowie. W oparciu o dotychczasową współpracę stwierdzamy, iż wszelkie prace są wykonywane z należytą starannością i charakteryzują się rzetelnością„ nienaganną jakością, profesjonalną obsługą oraz punktualnością ich wykonania. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę P.H.U. SANITRANS – R. Wolski innym kontrahentom jako godnego i starannego partnera.

- Roman Dembek, Wiceprezes Zarządu "ADM" Sp. z o.o.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy potwierdza, że Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe „SANITRANS” — Ryszard Wolski; Białe Błota; ul .Przemysłowa 12: 86-005 Białe Błota świadczyło w okresie od 22.05.2012 do 31.12.2014 usługi w zakresie Umowy nr GDDKiA-O/BY-R-2-284-13-2012/D-9-2814-121-1-2012 z dnia 22.05.2012 r. na:
„Usługi serwisowe separatorów substancji ropopochodnych oraz osadników zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2012-2014 z podziałem na części. Część I – Rejon Bydgoszcz” Obejmującej dk 5 odc. Bydgoszcz-Stryszek od km 45+182 do km 50+163 oraz S 5 odc. Stryszek – Białe Błota – Lipniki od km 50+163 do km 61+064. Potwierdzam, że usługi w/w zakresie wykonane zostały należycie, terminowo z zachowaniem wymogów określonych w specyfikacjach technicznych oraz poleceniami i zaleceniami Zleceniodawcy przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, wydaje pozytywną opinię o świadczonych usługach i dobrej współpracy z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem.”

- Mirosław Jagodziński, GDDKiA

Galeria